ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Zakład Wodociągów i Kanalizacji jest podzielony na sekcje:

* sekcja eksploatacja sieci,
* sekcja oczyszczalni i przepompowni,
* sekcja SUW Jasieńczyk.

Sekcję eksploatacji sieci tworzą Pracownicy odpowiedzialni za niezawodne działanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, konserwację i naprawę urządzeń sieci wod - kan oraz świadczeniem usług budowlanych związanych z przyłączeniem do sieci.

Sekcję oczyszczalni i przepompowni tworzą Pracownicy, którzy są odpowiedzialni za ciągłą i niezawodnąpracę oczyszcalni ścieków w Muszynie przy ul. Lipowej, Andrzejówce i Żegiestowie oraz przepompowni ścieków.

Sekcja SUW Jasieńczyk z siedzibą w Złockiem odpowiada za ciągłą i niezawodną pracę stacji uzdatniania wody.

 


 

Telefony kontaktowe

Kierownik ZWIK     501-028-537
Kierownik Sekcji Oczyszczalni i Przepompowni    501-453-300, 18-471-45-39
Sekcja eksploatacji sieci        501-028-526
SUW "Jasieńczyk", Laboratorium    507-668-486, 18-471-42-40