Zakład Usług Komunalnych

Zakład Usług Komunalnych świadczy usługi na rzecz mieszkańców Gminy Muszyna w zakresie:

  • odbioru i wywozu stałych odpadów komunalnych,
  • odbioru nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych (szamb),
  • letniego i zimowego oczyszczanie i utrzymania dróg.

 

 


Kierownik ZUK 

mgr inż. Andrzej Grzyb - tel. 502-299-270