RSS-Feed

stat4u QR Direct Link

Zmiana taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków od 1 lipca 2019 r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Muszynie na podstawie decyzji nr KR.RET.070.211.2018 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Krakowie z dnia 17 maja 2018 r. przypomina, że  od dnia 1 lipca 2019 r. ulega zmianie opłata za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.

Na stronie BIP PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie została zamieszcona treść całej decyzji zatwierdzającej taryfę na lata 2018-2021 r.

Link do BIP PGW Wody Polskie

Poniżej znajdyje się taryfa obowiązująca od dnia 01.07.2018 do 30.06.2020 r.