Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w 2017 r.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w 2017r.

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna,

            Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Muszynie organizuje ponowną bezpłatną zbiórkę i wywóz odpadów wielkogabarytowych, pochodzących z gospodarstw domowych. W ramach akcji każdy z mieszkańców Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna może bezpłatnie umieścić w odpowiednio podstawionych kontenerach niżej wymienione odpady:

- zużyte meble, sprzęt AGD, RTV, oraz inne przedmioty gospodarstwa domowego.

Zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych odbywać się będzie począwszy od dnia 02.10.2017 r do 12.10.2017 r. w godzinach od  8.00  do  godziny  18.00, w  wyznaczonych specjalnie miejscach –zgodnie z poniższym  harmonogramem.

02.10.2017

Żegiestów

Skrzyżowanie „Palenica”

02.10.2017

Żegiestów

Okolice posesji nr 101A

02.10.2017

Żegiestów

Okolice posesji nr 71

02.10.2017

Żegiestów

Okolice posesji nr 17A

03.10.2017

Andrzejówka

Okolice sklepu

03.10.2017

Milik

Okolice posesji nr 7

03.10.2017

Milik

Skrzyżowanie „Na Głębokie”

03.10.2017

Milik

Okolice posesji nr 48B

04.10.2017

Jastrzębik

Przy przestanku obok posesji nr 39 A

04.10.2017

Jastrzębik

Okolice Kościoła

04.10.2017

Złockie

Skrzyżowanie na złockim

04.10.2017

Złockie

Okolice Remizy Strażackiej

04.10.2017

Złockie

Okolice posesji nr 50

05.10.2017

Szczawnik

Okolice Remizy Strażackiej

05.10.2017

Szczawnik

Pętla autobusowa

05.10.2017

Szczawnik

Okolice posesji nr 59

05.10.2017

Szczawnik

Okolice przestanku autobusowego „Poręba”

 

09.10.2017

ul. Podgórna - Muszyna

Okolice Remizy Strażackiej

09.10.2017

ul. Kościuszki - Muszyna

Okolice Szkoły nr 2

09.10.2017

ul. Ogrodowa - Muszyna

Naprzeciw  DW „Jastrzębiec”

09.10.2017

ul. Ogrodowa - Muszyna

Na placu przy „nastawni” - PKP

09.10.2017

al. Zdrojowa - Muszyna

Okolice posesji nr 28A

10.10.2017

ul. Piłsudskiego - Muszyna

Na terenie osiedla przy blokach mieszkalnych

10.10.2017

ul. Piłsudskiego - Muszyna

Okolice stacji PKP

10.10.2017

ul. Rynek - Muszyna

Okolice szkoły nr 1

10.10.2017

ul. Zazamcze - Muszyna

Naprzeciw posesji nr 22 obok „Źródełka”

10.10.2017

Al. Zdrojowa - Muszyna

Okolice posesji nr 28

11.10.2017

ul. Kościelna - Muszyna

Obok parkingu przy Kościele Św. Józefa

11.10.2017

ul. Grunwaldzka – Muszyna

Okolice posesji nr 126

11.10.2017

ul. Polna - Muszyna

Za mostem w kierunku Jastrzębika

11.10.2017

Wojkowa

Okolice pętli autobusowej

12.10.2017

Powroźnik

Okolice przedszkola w Powroźniku

12.10.2017

Powroźnik

Okolice sklepu spożywczego przy posesji nr 60

12.10.2017

Powroźnik

Okolice posesji nr 4c (warsztat samochodowy)

12.10.2017

Powroźnik

Okolice przestanku i mostu – posesji nr 74

 

Uwaga:  Ze zbiórki wyłączone są następujące odpady;akumulatory, okna,  świetlówki, odpady ogrodowe, worki na śmieci lub kartony z odpadami domowymi, popiół, odpady niebezpieczne zawierające azbest, puszki po farbach i lakierach, odpady remontowe typu gruz. Odpady wystawione niezgodnie z w/w. harmonogramem, w innych dniach, miejscach lub w zbyt późnych godzinach nie będą odebrane!

Szczegółowe informacje udziela Kierownik Zakładu Usług Komunalnych PGK Sp. z o.o. w Muszynie pod numerem telefonu: 502 299 270  lub 18 471 41-97.