RSS-Feed

stat4u QR Direct Link

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 2019

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w 2019 r.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Muszyna,

            Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Muszynie organizuje ponowną bezpłatną zbiórkę i wywóz odpadów wielkogabarytowych, pochodzących z gospodarstw domowych. W ramach akcji każdy z mieszkańców Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna może bezpłatnie umieścić w odpowiednio podstawionych kontenerach niżej wymienione odpady:

- zużyte meble, sprzęt AGD, RTV, oraz inne przedmioty gospodarstwa domowego.

Zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych odbywać się będzie począwszy od dnia 16 września 2019 r. do 29 października 2019 r. w godzinach od  8:00  do  godziny  17:00 w  wyznaczonych specjalnie miejscach – zgodnie z poniższym  harmon

ogramem.

Uwaga:  Ze zbiórki wyłączone są następujące odpady: akumulatory, okna,  świetlówki, odpady ogrodowe, worki na śmieci lub kartony z odpadami domowymi, popiół, odpady niebezpieczne zawierające azbest, puszki po farbach i lakierach, odpady remontowe typu gruz. Odpady wystawione niezgodnie z w/w. harmonogramem, w innych dniach, miejscach lub w zbyt późnych godzinach nie będą odebrane!

Szczegółowych informacji udziela Kierownik Zakładu Usług Komunalnych PGK sp. z o.o. w Muszynie pod numerem telefonu: 502 299 270  lub 18 471 41 97.


Zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych odbywać się będzie począwszy od dnia 1 kwietnia 2019 r. do 11 kwietnia 2019 r. w godzinach od  8.00  do  godziny  17.00, w  specjalnie wyznaczonych miejscach – zgodnie z poniższym harmonogramem.

Uwaga:  Ze zbiórki wyłączone są następujące odpady: akumulatory, okna, świetlówki, odpady ogrodowe, worki na śmieci lub kartony z odpadami domowymi, popiół, odpady niebezpieczne zawierające azbest, puszki po farbach i lakierach, odpady remontowe typu gruz. Odpady wystawione niezgodnie z w/w. harmonogramem, w innych dniach, miejscach lub w zbyt późnych godzinach nie będą odebrane!

Szczegółowe informacje udziela Kierownik Zakładu Usług Komunalnych PGK sp. z o.o. w Muszynie pod numerem telefonu: 502 299 270  lub 18 471 41-97.