PODMIOTY GOSPODARCZE REALIZUJĄCE PODPISANE UMOWY

 

 

Umowa zawarta z Konsorcjum Firm BLEJKAN-TERLAN-INFRA

 

Remont/wymiana istniejącej sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Muszynie oraz w miejscowości Powroźnik, Złockie, Szczawnik.

 

W dniu 16.06.2017 w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Muszynie została podpisana umowa na realizację zadania p.n. „„Uporządkowanie gospodarki wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta I Gminy Uzdrowiskowej Muszyna” – Zadanie 5. Remont/wymiana istniejącej sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Muszynie oraz w miejscowości Powroźnik, Złockie, Szczawnik.

Budowa będzie realizowana przez konsorcjum firm BLEJKAN-TERLAN-INFRA, w skład którego wchodzą: BLEJKAN S.A. – Lider Konsorcjum z siedzibą ul. Transportowa 25, 70-715 Szczecin, TERLAN Sp. z o.o. – Partner I Konsorcjum z siedzibą ul. Przemyska 5, 61-324 Poznań, INFRA S.A. – Partner II Konsorcjum z siedzibą ul. Skórzewska 35, Wysogotowo k. Poznania 62-081 Przeźmierowo.

 

 

DSC_0072.JPG
DSC_0078.JPG
DSC_0085.JPG

 

 

Umowa zawarta z Konsorcjum Firm MACHNIK-KRISBUD

 

Remont/wymiana istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Muszynie oraz miejscowości Złockie wraz ze zbiornikami wyrównawczymi „Malnik”.

 

W dniu 16.06.2017 w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Muszynie została podpisana umowa na realizację zadania p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta I Gminy Uzdrowiskowej Muszyna” – Zadanie nr 4.  Remont / wymiana istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Muszynie oraz miejscowości Złockie wraz ze zbiornikami wyrównawczymi „Malnik”.

Budowa będzie realizowana przez konsorcjum firm MACHNIK-KRISBUD, w skład którego wchodzą: Lider Konsorcjum Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Sp.  z  o. o. z siedzibą Mochnaczka Wyżna 118, 33-380 Krynica Zdrój oraz Partner Konsorcjum Przedsiębiorstwo Inżynieryjne KRISBUD Sp.  z  o. o. z siedzibą Mochnaczka Wyżna 59, 33-380 Krynica Zdrój.

 

 

DSC_0056.JPG
DSC_0063.JPG
DSC_0085.JPG

 

 

Umowa zawarta z firmą INIKO Sp. z o.o.

 

Pełnienie obowiązków wielobranżowego inspektora nadzoru inwestorskiego nadzorującego robotami budowlanymi podczas realizacji inwestycji pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna”

 

Dnia 01.02.2017 została podpisana umowa z firma INKO sp. z o.o. na usługę pn. Pełnienie obowiązków wielobranżowego inspektora nadzoru inwestorskiego nadzorującego robotami budowlanymi podczas realizacji inwestycji pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna” – zadanie nr 10 „Nadzór budowlany”, współfinansowaną ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020, działanie 2.3. „Gospodarka Wodno-Ściekowa W Aglomeracjach”.

Zadaniem Wykonawcy będzie m.in. prowadzenie pełnego wielobranżowego kompletnego i profesjonalnego nadzoru inwestorskiego nad całością realizacji inwestycji w ramach Projektu. Za dopilnowanie prowadzenia budowy zgodnie z projektami budowlanymi, dokumentacją techniczną, umowami zawartymi z Wykonawcami robót, prawem budowlanym itp. odpowiedzialny będzie zespół ekspertów firmy.

Przewidywany termin zakończenia realizacji zadań wchodzących w skład projektu to 31.12.2020 r.

 

DSC_0011.JPG