RSS-Feed

stat4u QR Direct Link

Wytyczne ws. gospodarowania odpadami dla osób poddanych obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.w Muszynie poniżej zamieszcza link do Ministerstwa Klimatu, gdzie zostały określone Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-COV-2 i zachorowań na wywolana przez niego chorobę COVID-19. 

Osoby przebywające na kwarantannie lub podlęegające izolacji w warunkach domowych powinny zapoznać się z poniższą informacją. 

 

W razie pytań lub wątpliwośći prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel: 18 471 41 97, 501 453 320; adres e-mail: sekretariat@pgk.muszyna.pl

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych p. Andrzej Grzyb tel. 502 299 270

 

https://www.gov.pl/web/klimat/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2

wytycze_pdf