Stacja Uzdatniania Wody „Jasieńczyk” w Złockiem


Ujęcie wody pitnej „Jasieńczyk" zostało przekazane do eksploatacji we wrześniu 1971 r.
Woda sprzed jazu spiętrzającego doprowadzana jest do stacji uzdatniania wody rurociągami stalowymi.
Odrębnym rurociągiem woda dostarczana jest z potoku „Szczawniczek” oraz potoku „Jasieńczyk”.
W celu wyeliminowania występującej mętności woda poddawana jest procesowi koagulacji poprzez zastosowanie koagulanta chlorku poliglinu oraz sedymentacji w osadnikach wstępnych.
Następnie woda doprowadzona jest do hali filtrów pośpiesznych otwartych, gdzie poddawana jest procesowi filtracji.
Woda przefiltrowana odpływa do zbiornika kontaktowego wody czystej i poddawana jest profilaktycznej dezynfekcji podchlorynem sodu.
Ze zbiorników woda poprzez sieć magistralną i rozdzielczą doprowadzana jest grawitacyjnie zaopatrując w wodę miejscowości: Muszyna, Złockie, Szczawnik.
Jakość wody pitnej kontroluje laboratorium znajdujące się na terenie Stacji Uzdatniania Wody oraz laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Sączu.

1.jpg
2.jpg
3.jpg

4.jpg
5.jpg
6.jpg