W skład Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Muszynie wchodzą następujące zakłady:


•    Zakład Wodociągów i Kanalizacji
o    Dział Oczyszczalni i Przepompowni
•    Zakład Usług Komunalnych
o    Dział Oczyszczania Miasta
    Dział Księgowości