Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanego samochodu ciężarowego typu wywrotka

Z.ZP.271.1.2021                                                               Muszyna, dnia 18.02.2021 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zapopradzie sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 128, 33 - 370 Muszyna

 

ogłasza postępowanie w trybie podstawowym na: 

"Dostawę w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanego samochodu ciężarowego typu wywrotka"

 

DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO