Zgłaszanie stanu wodomierza

Tutaj mają Państwo możliwość zgłoszenia stanu wodomierza.

Stan wodomierza  można podać na 2 sposoby:

1) Telefonicznie pod numerem ( 18 / 471 41 97 )

2) Wypełniając poniższy formularz:

 

Z tej strony możecie Państwo wysłać bezpośrednio odczyt wskazań wodomierza. Proszę wypełnić poniższe pola i nacisnąć przycisk Wyślij odczyt.

Należy podać odczyt (tj. wskazany stan bieżący), a nie zużycie wody w odniesieniu do poprzedniego odczytu.

Przykład:

0 1 2 4 6, 5 7

Należy wpisać: 01247


Stan wodomierza

 Podpowiedź 

Proszę wypełnić wszystkie pola oznaczone* ! Dziękujemy


Imię i nazwisko (lub nazwa firmy) *
Adres (ulica, nr domu/nr lokalu) *
Miejscowość *
Kod klienta (z faktury) *
E-mail *
Data wykonania odczytu *
Wodomierz główny - numer *
Wodomierz główny - wskazanie *
Wodomierz własny - numer
Wodomierz własny - wskazanie
Wodomierz dodatkowy - numer
Wodomierz dodatkowy - wskazanie
Komentarz
 Ochrona przed spamem 
wyliczenie: zsumuj 5 + 3