RSS-Feed

stat4u QR Direct Link

Plan postępowań przetargowych w 2017r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 roku

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Muszynie, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień jakie przewiduje przeprowadzić w 2017 r.

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

roboty budowlane/ dostawa/usługa

 

Przewidywany tryb udzielenia zamówienia lub inna procedura udzielania zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia netto

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

1.

„UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO – KANALIZACYJNEJ NA TERENIE MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA”

Zadanie 1.  Remont / wymiana istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Muszynie oraz miejscowości Złockie wraz ze zbiornikami wyrównawczymi „Malnik”.

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

2 923 498,24

I

2.

„UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO – KANALIZACYJNEJ NA TERENIE MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA”

Zadanie 2. Remont/wymiana istniejącej sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Muszynie oraz w miejscowości Powroźnik, Złockie, Szczawnik.

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

14 458 137,81

I

3.

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Muszynie.

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

21 814 431,45

I

4.

„Zakup i dostawa ciągnika rolniczego finansowanego w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu".

 

Dostawy

Przetarg nieograniczony

270 000,00

II

5.

Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.

Usługi

Przetarg nieograniczony

2 006 900,00

III

6.

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Muszynie.

Dostawy

Przetarg nieograniczony

130 000,00

IV

7.

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w sezonie zimowym 2017/2018 r.

Usługi

Przetarg nieograniczony

334 000,00

IV

8.

Sukcesywna dostawa oleju napędowego oraz tankowanie pojazdów i sprzętu w benzynę bezołowiową  z dystrybutorów Wykonawcy na potrzeby własne Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w  Muszynie w 2018 roku.

Dostawy

Przetarg nieograniczony

296 664,86

IV