Oczyszczalnia Muszyna

Oczyszczalnia ścieków jest oczyszczalnią mechaniczno – biologiczną opartą w części mechanicznej o procesy cedzenia na kratach oraz sedymentacji w piaskowniku oraz osadnikach wstępnych typu Imhoffa. W części biologicznej o metodę filtracji przez złoże biologiczne spłukiwane i sedymentację w osadniku wtórnym typu Dorra. Przeróbka osadu polega na fermentacji w komorach fermentacyjnych osadników wstępnych oraz cedzeniu na poletkach osadowych i składowisku osadu. Oczyszczalnia oczyszcza ścieki z terenu Muszyny, Złockiego, Szczawnika, Powroźnika, Jastrzębika.

Przepustowość oczyszczalni  Q =  4 150,00 m3/d.

Podstawowe obiekty oczyszczalni:

·         Krata – piaskownik,

·         Pompownia ścieków ze studnią zbiorczą,

·         Osadniki wstępne Imhoffa – 2 szt.,

·         Złoże biologiczne spłukiwane,

·         Osadnik wtórny Dorra,

·         Chlorownia ze zbiornikiem kontaktowym,

·         Pompownia powodziowa

·         Poletka osadowe i składowisko osadu.

pgk (87).jpg
pgk (80).jpg
pgk (79).jpg

pgk (78).jpg
pgk (76).jpg
pgk (75).jpg

pgk (100).jpg
pgk (102).jpg