Informacja o mechanizmie umożliwiającym sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych w trakcie realizacji projektu.

 

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna” (Umowa o dofinansowanie Nr POIS.02.03.00-00-0081/16-00 z dnia 09.09.2016 r.)  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach”. Typ 2.3.1.  Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM., Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Muszynie informuje, że wszelkie informacje o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych można zgłaszać poprzez:

a) adres e-mail (naduzycia.POIS@mir.gov.pl ) lub

b) elektroniczny system zgłoszeń  (www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci ).

http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/kontrola-nieprawidlowosci-naduzycia-finansowe/

Informacja o mechanizmie umożliwiającym sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych w trakcie realizacji projektu

Informacja-o-nadużyciach-POIŚ.pdf

pdf, 74.5K, 24/10/16, pobrano 400 x

Informacja-o-nadużyciach-POIŚ.doc

doc, 61.2K, 24/10/16, pobrano 377 x