RSS-Feed

stat4u QR Direct Link

KOMUNIKAT

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Muszynie informuje, że woda w sieci wodociągowej zarządzanej przez Przedsiębiorstwo podlega ciągłej kontroli, badania jakości wody prowadzone są przez: Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, zewnętrzne akredytowane laboratorium oraz laboratorium przy Stacji Uzdatniania Wody Jasieńczyk. W bieżącym roku regularne badania potwierdzają, że woda spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), badania wody nie wykazały obecności bakterii w wodzie. Woda z wodociągu publicznego na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna jest zdatna do spożycia przez ludzi.