RSS-Feed

stat4u QR Direct Link

Jakość wody

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Muszynie informuje, że z uwagi na trwający stan epidemii wzmogło kontrolę nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Aby zapewnić ciągłość dostawy wody dla mieszkańców gminy Muszyna odstąpiono od wykonywania planowanych robót na sieci wodociągowej. Wzmożona jest ciągła kontrola nad jakością wody pitnej.
Przedsiębiorstwo zwraca uwagę na konieczność podjęcia działań mających na celu zminimalizowanie możliwości zanieczyszczenia wtórnego wody przez Odbiorców usług, którzy w związku ze stanem epidemii ograniczyli zużycie wody z sieci wodociągowej (zamknięcie działalności turystycznej, gastronomicznej, szkół). Niezbędne jest regularne spuszczanie wody w punktach czerpalnych, a przed przystąpieniem do ponownego użytkowania obiektu należy wykonać badania jakości wody i w razie konieczności przeprowadzić dezynfekcję instalacji wodociągowej.