Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Szanowni Klienci,  Mieszkańcy Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna!

 

uprzejmie informujemy, że w związku z obowiązkiem wprowadzenia i stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w najbliższym czasie (wraz z rachunkami) trafi do Państwa pisemna informacja dot. przetwarzania danych osobowych.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z treścią.

                                                                                        Z poważaniem

                                                                                     Mariusz Rymarczyk

                                                                                        Prezes Zarządu

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH dla OBECNYCH KLIENTÓW PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W MUSZYNIE

 

      W związku z obowiązkiem wprowadzenia i stosowania się do zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO oraz zgodnie z obowiązującą Polityką Ochrony Danych Osobowych obowiązującą informujemy Państwa, że:

 

I. Administrator

Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Muszynie  ul. Piłsudskiego 128; 33-370 Muszyna.

 

II. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem dorotasadowska@pgk.muszyna.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I

 

III. Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Tobą
a Administratorem.

Zgromadzone w wyniku podpisania umowy dane osobowe nie są wykorzystywane do celów marketingowych przez Administratora oraz nie są przekazywane firmom powiązanym, partnerom  czy innym podmiotom gospodarczym.

 

IV. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe wynikające umowy zawartej pomiędzy Tobą a Administratorem będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową.

 

V. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

 

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo do przenoszenia danych;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Przetwarzanie Twoich danych jest konieczne do realizacji umowy zawartej pomiędzy Tobą a Administratorem.

 

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W procesie wykonywania umowy nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany. Twoje dane osobowe nie są przez nas profilowane.