Aktualnie występujące awarie

Prosimy Państwa o natychmiastowe zawiadomienie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp.  z o.o.w Muszynie gdy zauważyli Państwo, że:

  • czysta woda wypływa na ulicę lub w ogrodzie bez powodu (jest to prawdopodobnie awaria wodociągowa),
  • uległy zmianie parametry fizyczne lub chemiczne dostarczanej wody.
  • Występujące awarie są oznaczone na mapie jako: Awaria
Data i miejsce awarii Rejon objęty wyłączeniem Przewidywany okres dostaw wody Miejsce postoju beczkowozu Informację wprowadził: