Awarie - co robić?

Prosimy Państwa o natychmiastowe powiadomienie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp.  z o.o.
w Muszynie, gdy zauważycie, że:

  • czysta woda wypływa na ulicę lub w ogrodzie z ziemi bez powodu w miejscu gdzie może przebiegać sieć wodociągowa,
  • uległy zmianie parametry fizyczne lub chemiczne dostarczanej wody (pojawiła się mętność wody, lub napowietrzenie),
  • nagle obniżyło się ciśnienie wody w kranie,

może to świadczyć o powstaniu awarii na sieci wodociągowej,

  • zatkaniu uległ kanał sanitarny (ścieki wypływają przez właz studni),
  • brak lub uszkodzenie włazu studni kanalizacyjnej

może to świadczyć o wystąpieniu awarii na sieci kanalizacji sanitarnej.

Nr tel. alarmowego: 501-028-526
Nr tel. Kierownik ZWIK: 501-028-537