Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 17 maja 2018r. zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na okres 3 lat.