Aktualności Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

 

 


 

Szanowni Państwo,

Dziś w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Muszynie, podpisano kolejne umowy, tym razem na działania informacyjno-promocyjne. Obydwie umowy zostały zawarte z tym samym Wykonawcą, tj. Positive Colors Studio Krzysztof Kubiesa. W ramach zamówienia Wykonawca opracuje projekty i zrealizuje materiały promocyjne (ulotki, plakaty, broszury informacyjne i tablicę) na potrzeby Projektu pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na dz. ew. nr 1386/10”.

 


 

Szanowni Państwo,

Ukazał się kwietniowy Biuletyn Informacyjny MiGUM, w którym Czytelnik znajdzie wiadomości, zarówno w dziedzinie funkcjonowania Spółki, jak i w aspekcie realizowanych przedsięwzięć ze środków unijnych.

Bieżący numer zawiera m. in. informacje w zakresie realizowanych inwestycji dofinansowanych z NFOŚiGW oraz RPO WM na lata 2014-2020. Nowy biuletyn dostępny jest w siedzibie Urzędu Miasta. Wydanie elektroniczne można pobrać również pod linkiem: http://muszyna.pl/pl/965/2890/biuletyn-informacyjny-57-kwiecien-219.html

 


 

Szanowni Państwo,

W ramach postępowania w trybie zapytania ofertowego wyłoniono Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który z ramienia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Muszynie nadzorował będzie roboty budowalne podczas realizacji inwestycji pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na dz. ew. nr 1386/10”. Umowę na nadzór nad całym procesem inwestycyjnym podpisano z firmą HTS sp. z o.o. z Rzeszowa.

 


 

Szanowni Państwo,

Od kilku dni jest już dostępny nowy numer Biuletynu Informacyjnego Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna. Egzemplarze można otrzymać m.in. w Urzędzie Gminy, a wersja elektroniczna znajduje się pod adresem: http://muszyna.pl/mfiles/1939/28/0/z/Biuletyn-grudzien-2018-nr-56-net.pdf

W bieżącym wydaniu znajdą Państwo informację na temat projektów dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Gorąco zachęcamy do zapoznania się z artykułem.