Aktualne wyniki badań wody w sieci miejskiej

Wyniki badań przeprowadzonych w ramach monitoringu wewnętrznego sieci wykonane przez akredytowane laboratorium ----->WYNIKI BADAŃ